Bula la cursurile dirigintei

Directoarea îl întreabă pe Bula:

- De ce nu mai vi la școală flăcău?
- Pentru că la noi, doamnă, nu ai nevoie de școală pentru a face carieră.