Bulă primește un răspuns

La grădina zoologică Bulă își întreabă mamă:

- Mamă, ce animal este acesta?
- Leu Bulă.
- E un animal foarte puternic. Tata e și el așa?
- Da, dar numai când e beat.