Bulă despre vârsta animalelor

Bulă vrea să-și cumpere un papagal.

- Câṭi ani are papagalul? întreabă Bulă.
- Nu știu exact, dar tot vorbește despre Burebista.